Speltherapie

– Problemen herkennen en helpen.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie.
Je kunt bij ons terecht als er sprake is van:

 • het verwerken van een echtscheiding
 • rouwverwerking
 • boosheid en driftbuien
 • angst
 • problemen in de sociale omgang
 • pesten of gepest worden
 • laag zelfbeeld
 • slaapproblemen
 • (een vermoeden van) ADHD, ODD, autisme, hoogsensitiviteit, (faal)angst of hoogbegaafdheid

Speltherapie wordt veelal ook als een onderdeel van de  behandeling ingezet.

De speltherapeut werkt intensief aan een vertrouwensband. Door middel van spel kan het kind nare gevoelens uiten en gebeurtenissen verwerken. Door de erkenning die de therapeut geeft voelt het kind zich gezien en gehoord. Vanuit die basis ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag en kan de ontwikkeling van het kind weer op gang komen.

In de spelkamer zijn allerlei spelmaterialen aanwezig. Het kind kiest waar het mee speelt en waar het zich vrij mee kan uiten. De speltherapeut geeft waar nodig leiding en sturing aan het spel om het proces van groei richting te geven.

Werkwijze

 • Een intake met ouders en /of behandelaar
 • Drie observaties
 • In overleg wel / niet een behandelplan vaststellen
 • Vijf keer een spelsessie
 • Mailcontact mits andere voorkeur /noodzaak
 • Vijf keer een spelsessie
 • (Ouder)Contact en bespreken van afronding of evt. vervolgtraject

Zie ook de website van de beroepsvereniging: www.speltherapie.net