Insluitings- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke begeleiding/ behandeling  te verlenen, wordt er vanuit Het Torenkamertje doelgericht aan de gestelde doelen vanuit de aanvrager gewerkt.
Dit houdt in dat de focus wordt gelegd op herstelgericht, stabiliserend en zelfstandig kunnen functioneren. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet begeleiding kunnen ontvangen binnen Het Torenkamertje.
Om deze reden worden er insluitings- en uitsluitingscriteria gehanteerd.
Bij de aanmelding of uit het intakegesprek wordt voor u en ons duidelijk of de hulpvraag wel of niet passend is binnen onze expertise waarbinnen begeleiding en behandeling  geboden wordt.

Insluitingscriteria

 • Leeftijden van 4 t/m 80 +
  De begeleiding en behandeling kan zich richten op alle leefgebieden.
 • Gedrag en relationele problematiek , (lichte) psychische problematiek, een (verstandelijke) beperking.
 • Er moet een ondersteuningsvraag/ behoefte tot verandering en/of verwerking liggen. Er wordt een proactieve houding vanuit de cliënt en zijn/ haar systeem verwacht.

Uitsluitingscriteria

 • Wanneer er bij de aanmelding sprake is van weinig motivatie bij de cliënt en of zijn/ haar systeem , wordt met de opdrachtgever afgesproken dat er maximaal drie keer  actief wordt ingezet om een vertrouwensband op te bouwen en motivatievergroting. Wanneer dit niet lukt wordt de casus middels een evaluatie met opdrachtgever en cliënt afgesloten.
 • Als er sprake is van een cliënt waarbij overname van ADL nodig is en/of waar verpleeg- technische handelingen nodig zijn.
 • Als er sprake is van totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
 • Bij vertoning van acute niet door een GGZ instantie behandelde suïcidaal gedrag.
 • Claimend gedrag zodat één-op-één begeleiding
 • Als er sprake is van verslavingsproblemen die vragen om een specialistische behandeling.
 • Bij grensoverschrijdende gedragingen (o.a. agressieproblemen of seksueel ongewenst gedrag) die onveilig zijn voor de begeleiders.
 • Bij ernstige (psychiatrische) problematiek
 • Als er sprake is van toedienen of aanreiken van medicatie.
 • Als er sprake is een cliënt die meervoudig gehandicapt is en een IQ heeft beneden de 45.

Mochten er vragen zijn over een specifieke casus dan staan wij u / jou  graag te woord. Mogelijk kunnen wij je advies geven over andere organisaties die zijn uitgerust om kinderen/ ouderen met jouw specifieke ondersteuningsvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Informatie Onderzoek

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderzoek? Dan kunt u uw vraag of opmerking hier kwijt, of u kunt bellen naar 0317 750 209 of 06 171 977 92.