Welkom bij Het Torenkamertje2017-03-01T12:00:47+00:00

Welkom bij Het Torenkamertje

Begeleiding en Behandeling voor Jong en Oud(er)

Van harte welkom op de website van het Torenkamertje. Wij zijn een enthousiast team van begeleiders en behandelaars en staan graag voor u klaar.
Ons aanbod valt onder de Geestelijke Gezondheid en Complementaire Zorg.
We houden van korte lijnen en werken (bij voorkeur) zonder wachtlijst.

Ons team

Ons team bestaat uit de volgende disciplines

Gedragswetenschapper
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Orthopedagoog
Pedagoog
Ambulante begeleiders
Ouderbegeleiders  en Opvoedingsondersteuners
Speltherapeuten en Spelbegeleiders
Trainers en Coaches
Contextueel therapeuten en begeleiders
Creatief therapeut en begeleider
Psychosociaal therapeut en begeleider

Ons aanbod

Ons aanbod bestaat uit

Onderzoek en advies
Contextuele begeleiding en therapie
Individuele en ambulante begeleiding en behandeling
Speltherapie en spelbegeleiding
Trainingen en cursussen
Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
Creatieve therapie en begeleiding
Dagbesteding
Psychosociale begeleiding en behandeling

Contextuele begeleiding en therapie

– Herstel in relaties en systemen

‘Als je stenen op je weg laat liggen, kunnen je kinderen er later over struikelen…’
Het herstellen van je eigen schade is verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige generatie.

Levensvragen en problemen waar je mee te maken hebt zijn vaak niet los te […]

Creatieve begeleiding en therapie

– Verbinding met je gedachtes en gevoel.

Creatieve begeleiding en therapie is een behandelmethode voor volwassenen en kinderen met psychosociale- / en of psychiatrische problemen.
Er wordt gewerkt met allerlei beeldend materiaal als schilder- en tekenmateriaal, klei , hout en steen.
Door het experimenteren met creatief materiaal wordt […]

Dagbesteding

– Aanbod voor mensen die graag een stap willen nemen in het creatief actief zijn in een groep

Je wilt graag vooruit. Je wilt in actie komen en meer deelnemen aan de maatschappij.

Dit gaat voor jou niet vanzelfsprekend. Dagbesteding kan je daarbij helpen.

Door individueel, in een groep, […]

Hoogbegaafdheid

– Signaleren en begeleiden

In Nederland is 2 % van Nederland hoogbegaafd, inmiddels mogelijk meer.
De hoogste percentages  bevinden zich in Wageningen en Eindhoven

Vroegtijdig signaleren:

Is  er mogelijk sprake van hoog- of meerbegaafdheid  bij uw kind? Neem dan contact met ons op.
Regelmatig lopen deze kinderen vast en raken geblokkeerd.
Hoe eerder deze […]

Onderzoek

– Beeld op het functioneren.

Als aanvulling op de aangeboden therapieën bij het Torenkamertje kan het goed zijn om door middel van onderzoek een beter beeld te krijgen van het functioneren van een kind of jongere. Daarnaast kan onderzoek inzicht geven […]

Ouderbegeleiding

– Hulp bij vragen

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk; ouders kunnen met vragen zitten waar ze zelf niet uitkomen. Dan is het goed om hulp te vragen. Deze hulp kan afhankelijk van de vraag in verschillende vormen gegeven worden: het geven van informatie, pedagogische adviezen, coaching van ouders […]

Psychosociale begeleiding en hulpverlening

– Meer zicht op jezelf.

Overleven in plaats van leven? Een ongewenste situatie waarin je graag verandering wilt brengen? De oorzaak van die situatie ligt meestal in het verleden. Je bent uniek en hebt ook op jouw eigen manier gereageerd op omstandigheden uit je leven. Misschien […]

Spelbegeleiding

– Spelenderwijs mogelijkheden vergroten.

Wanneer een kind is vastgelopen in zijn of haar ontwikkeling, of juist extra begeleiding nodig heeft, kan spelbegeleiding helpen de achterstand in de ontwikkeling in te lopen. Het kind leert spelenderwijs zijn mogelijkheden en spelvaardigheden vergroten of verdiepen. Het doel is om de gestagneerde ontwikkeling […]

Speltherapie

– Problemen herkennen en helpen.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie.
Je kunt bij ons terecht als er sprake is van:

  • het verwerken van een echtscheiding
  • rouwverwerking
  • boosheid en driftbuien
  • angst
  • problemen in de sociale omgang
  • pesten of gepest worden
  • laag zelfbeeld
  • slaapproblemen
  • (een vermoeden van) ADHD, ODD, autisme, hoogsensitiviteit, […]

Trainingen en Cursussen

– Elkaar kennen en (h)erkennen.

We geven verschillende trainingen en cursussen.

Soms organiseren we zelf trainingen maar we geven ook trainingen op aanvraag.
Hierbij valt te […]

Ga naar de bovenkant