Ons privacybeleid

Wij als begeleiders van Het Torenkamertje willen op een goede manier met uw / jouw privacy omgaan. Daarom gaan we vertrouwelijk om met de aan ons gegeven informatie. Zo verstrekken wij persoonlijke gegevens of dossiers alleen aan derden als daar persoonlijk toestemming voor gegeven wordt. Indien nodig maken we gebruik van de verwijsindex.

Bij ontvangen begeleiding vanuit Het Torenkamertje, houden wij een dossier bij. Daarin staan gegevens over de behandeling of begeleiding.
Alleen de begeleiders die betrokken zijn bij deze behandeling of begeleiding, kunnen dit dossier inzien. Anderen mogen dit dossier alleen inzien nadat hier persoonlijk toestemming voor gegeven wordt.

We zijn verplicht dit dossier 15 jaren te bewaren. In dit dossier staat de hulpvraag , de behandelstappen en de afronding. Geen aantekeningen e.d. deze zijn alleen voor de begeleider en worden na de begeleiding/ behandeling vernietigd.

Ook is er de keuzemogelijkheid om het dossier te laten vernietigen. Informatie hierover is te vinden vinden op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Gegevens die achtergelaten worden t in een contactformulier vernietigen we nadat er contact is geweest.

De ervaringsverhalen op deze website, zijn waargebeurd. De initialen die daarbij staan, zijn niet echt. Ons mailverkeer is via Solcon beschermd.

Klachtenprocedure

Bij klachten vragen wij u zelf met desbetreffend begeleider contact op te nemen.
Mocht u samen niet tot overeenstemming komen dan kunt zich richten tot de beroepsvereniging van de begeleider.
De begeleiders zijn aangesloten bij NIBIG en TCZ/RBCZ, aldaar is ook een klachtenfunctionaris geregeld. Deze staat op de website onder de gegevens van de begeleider vermeld.