Contact

Beste mensen,
De laatste tijd zijn er beduidend veel aanmeldingen voor begeleiding en behandeling binnengekomen. Zowel in Wageningen als in Veenendaal. Helaas betekent dit dat we een stop moeten zetten t/m de zomervakantie.

Voor onderzoek kunt u zich in april weer aanmelden. Psychosociale begeleiding (14 +) is nog toegankelijk, evenals Opvoedondersteuning, Creatieve en Contextuele begeleiding.

     

    Klachtenprocedure

    Bij klachten vragen wij u zelf met desbetreffend medewerker contact op te nemen.
    Mocht u samen niet tot overeenstemming komen dan kunt zich richten tot de beroepsvereniging van de medewerker.