Onze visie

Wij willen er zijn voor jou/jullie. Jouw hulpvraag staat centraal. Daar vanuit willen we doelgericht een plan op maat met je opstellen.

Een mens is verbonden met het of een (gezins)-systeem waarvan hij of zij deel uitmaakt. Vanuit deze overtuiging bieden wij hulp aan het individu en zoeken we naar mogelijkheden om het systeem te betrekken bij herstel en groei.

Onze kernwaarden

  • Wij werken vanuit een christelijke levensvisie met respect voor iedereen.
  • Wij streven naar een plezierig, respectvol contact.
  • Er wordt zo snel mogelijk contact gelegd tussen u en één van ons.
  • De hulpverlener zet een traject met u uit. Begeleiding en advies wordt afgestemd op uw behoeften.
  • Wij werken samen met gevestigde instellingen. Waar nodig zijn de lijnen kort en is contact snel gelegd.

De naam Het Torenkamertje komt uit het boek ‘Pluk van de Petteflet’ van A.M.G. Schmidt. Er komt letterlijk en figuurlijk ruimte voor Pluk, Meneer Pen en Mevrouw Helderder.

Of we nu jong of oud(er) zijn, we hebben allemaal ruimte nodig om te groeien, te ontwikkelen of te herstellen. Wij willen u en jou deze ruimte graag bieden!